Špaček, M. (ed.): III. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium, zborník príspevkov Bratislava 23. – 24. október 2009

Štúdie a materiály, zv. XXVI

Bratislava 2010

ISBN 978-80-969540-6-3

 


Contact

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovakia
office@ssmp-ssil.org