Špaček, M. (ed.): Medzinárodné právo v Slovenskom kontexte – Liber Amicorum Ján Azud

Štúdie a materiály, zv. XXV
Bratislava 2009
ISBN 978-80-969540-4-9

Contact

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovakia
office@ssmp-ssil.org