SYIL Vol. VI

21/06/2016 04:51

Slovak Yearbook of International Law - Vol. VI published by the end of 2016. More info on Call for Papers: www.syil.eu

Contact

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovakia
office@ssmp-ssil.org