News

21/06/2016 04:51
Slovak Yearbook of International Law - Vol. VI published by the end of 2016. More info on Call for Papers: www.syil.eu
01/12/2010 15:54
SSIL on Facebook

Contact

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovakia
office@ssmp-ssil.org