News

01/01/2021 15:54
SSIL Facebook Page
28/12/2020 06:25
Apply for Membership online.

Contact

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovakia
office@ssmp-ssil.org