Ass. Professor Šišková (University of Olomouc)

Spustiť prezentáciu

Kontakt

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovakia
office@ssmp-ssil.org